Hiển thị tất cả 9 kết quả

Ethernet Switch là gì?

Ethernet Switch là một mạng thiết bị được sử dụng để kết nối các thiết bị Ethernet với nhau. Chuyển đổi hoạt động dựa trên MAC địa chỉ (Kiểm soát truy cập phương tiện) của các thiết bị được kết nối với nó. Khi một dữ liệu gói được gửi từ một thiết bị chuyển mạch, switch sẽ xác định địa chỉ MAC của thiết bị nhận và chuyển gói tiếp theo chỉ đến địa chỉ đó.

Chức năng của Ethernet Switch

Ethernet Switch có một số chức năng chính sau:

 • Kết nối các thiết bị Ethernet với nhau: Switch cho phép các thiết bị Ethernet có thể giao tiếp với nhau.
 • Tăng tốc độ truyền dữ liệu: Chuyển đổi giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị Ethernet bằng cách chuyển tiếp các gói dữ liệu trực tiếp đến thiết bị nhận.
 • Tăng cường khả năng mở rộng mạng: Chuyển đổi mạng mở rộng Ethernet được phép bằng cách bổ sung thêm các thiết bị Ethe

Các loại Ethernet Switch

Có hai loại Ethernet Switch chính là:

 • Unmanaged Switch: Đây là loại switch không được quản lý, người dùng không thể cấu hình các tính năng của switch. Unmanaged Switch thường được sử dụng trong các mạng nhỏ, đơn giản.
 • Managed Switch: Đây là loại switch được quản lý, người dùng có thể định cấu hình các tính năng của switch qua web giao diện thông tin hoặc SNMP giao thức. Managed Switch thường được sử dụng trong các mạng lớn, phức tạp.

Các tính năng của Ethernet Switch

Các tính năng của bao Ethernet Switch bao gồm:

 • Số cổng: Số cổng của switch cho biết switch có thể kết nối với bao nhiêu thiết bị Ethernet.
 • Tốc độ: Tốc độ của switch cho biết switch có thể truyền dữ liệu với bao nhiêu tốc độ.
 • Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của switch cho biết switch hỗ trợ bất kỳ giao thức Ethernet nào.
 • Các tính năng bổ sung: Các tính năng bổ sung của switch bao gồm:
  • VLAN: VLAN cho phép chia mạng Ethernet thành các mạng ảo.
  • QoS: QoS cho phép ưu tiên quan trọng của dữ liệu gói.
  • PoE: PoE cho phép cấp nguồn cho Ethernet thông qua Ethernet của thiết bị.

Ứng dụng của Ethernet Switch

Ethernet Switch được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • Mạng gia đình: Switch được sử dụng để kết nối Ethernet các thiết bị trong nhà như máy tính, máy in, điện thoại,…
 • Mạng doanh nghiệp: Switch được sử dụng để kết nối các thiết bị Ethernet trong doanh nghiệp như máy tính, máy chủ, thiết bị mạng,…
 • Mạng công cộng: Switch được sử dụng để kết nối Ethernet các thiết bị trong mạng cộng đồng như Internet, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức,…