Giải pháp nhận diện xe tự động tại lối ra vào

Rate this post
  • Cài đặt đơn giản tương thích với nhiều tình huống: Đầu đọc thẻ và chuông cửa trong cùng 1 thiết bị, sử dụng cả 2 tính năng khi cài đặt; Thích ứng với các tình huống có hoặc không có quầy bảo vệ.
  • Hiệu suất xe lưu thông cao: Tự động nhận diện bằng camera ANPR; Cấp quyền truy cập từ xa qua hệ thống chuông cửa
  • Tăng hiệu quả hoạt động để quản lý phương tiện: Dễ dàng truy xuất dữ liệu xe bằng cách so sánh biển số xe; Tự động hiển thị cảnh báo với xe trong danh sách đen và chỗ đậu xe đầy.

Trả lời